Download XAMPP – Chương trình tạo máy chủ Web | LADIGI

XAMPP là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) mã nguồn mở, bổ trợ đa nền tảng, cho phép các nhà phát triển tạo máy chủ phục vụ cho mục đích testing, XAMPP bao gồm tất cả những gì bạn cần để cài đặt một Web Server là ứng dụng máy chủ (Apache), cơ sở dữ […]

Read More