Ở phần d bài 2 cô viết nhầm ngành công nghiệp của ĐÔNG NAM BỘ chiếm 59,3% GDP vùng năm 2002 chứ không phải 31,5%. Lỗi kĩ thật tí chút nha các em.

Từ khóa: giải hướng dẫn thực hành địa lí 9 – ĐỊA LÍ 9: BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ., giải hướng dẫn thực hành địa lí 9 – ĐỊA LÍ 9: BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ., giải hướng dẫn thực hành địa lí 9 – ĐỊA LÍ 9: BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *