Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A (Phần 1) : cài đặt lệnh chạy, lệnh vận tốc, thời gian tăng tốc, giảm tốc. Xem thêm

1:07 Cài đặt lệnh chạy / dừng trên bàn phím Drv=0.
2:45 Cài đặt lệnh tần số trên bàn phím Frq=0
5:30 Cài đặt lệnh chạy / dừng ở công tắc ngoài Drv=1.
8:15 Cài đặt lệnh tần số từ biến trở ngoài Frq=3
9:47 Chỉnh thời gian tăng tốc ACC
11:00 Chỉnh thời gian giảm tốc DEC

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt biến tần ls ic5 – Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A (Phần 1), hướng dẫn cài đặt biến tần ls ic5 – Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A (Phần 1), hướng dẫn cài đặt biến tần ls ic5 – Hướng dẫn cài đặt biến tần LS IG5A (Phần 1)

Tham khảo:  Video hướng dẫn java cơ bản - Học Java cơ bản Bài 4 - Tạo và sử dụng project

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *