Đây là video giành cho các bạn không chuyên về IT. Sau khi cài đặt windows xong mà máy không có đĩa DVD. Để cài đặt được một số phần mềm mà chỉ có file ISO thì ta nên cài đặt phần mềm này để đọc file iso & ánh xạ file iso thì một ổ đĩa để cài đặt.

Link download phần mềm:

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt ultraiso – Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm UltraISO Đọc File ISO | Nghia IT 40, hướng dẫn cài đặt ultraiso – Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm UltraISO Đọc File ISO | Nghia IT 40, hướng dẫn cài đặt ultraiso – Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm UltraISO Đọc File ISO | Nghia IT 40

Tham khảo:  Video hướng dẫn sử dụng spyder - Hướng dẫn sử dụng ECG Spyder / Instructional video on ECG Spyder

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *