Nội dung trình bày: – Liều tải và liều duy trì khởi đầu – Thời điểm đo Cmin – Điều chỉnh liều theo Cmin – Lưu ý khác Tài liệu tham khảo 1. Stanford Health Care …

Từ khóa: hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lao 2018 pdf – TDM Vancomycin trên bệnh nhân lọc máu ngắt quãng (IHD), hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lao 2018 pdf – TDM Vancomycin trên bệnh nhân lọc máu ngắt quãng (IHD), hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lao 2018 pdf – TDM Vancomycin trên bệnh nhân lọc máu ngắt quãng (IHD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *