Liệu pháp nhắm trúng đích (Targeted Therapy) bằng việc sử dụng các thuốc EGFR-TKI được xem là một trong những phương pháp điều trị ở bệnh nhân ung …

Từ khóa: hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ – [CẬP NHẬT 2021] UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỘT BIẾN EGFR., hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ – [CẬP NHẬT 2021] UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỘT BIẾN EGFR., hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ – [CẬP NHẬT 2021] UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỘT BIẾN EGFR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *