Hi anh em, có thể anh em còn chưa rành về phần cài đặt SQL server nên mình làm video này để hướng dẫn anh em tải và cài đặt nhé. Phiền bản trong clip là …

Từ khóa: hướng dẫn download sql server 2008 – Cài đặt SQL server Express 2008 R2 / Setup SQL server 2008 R2 SP2, hướng dẫn download sql server 2008 – Cài đặt SQL server Express 2008 R2 / Setup SQL server 2008 R2 SP2, hướng dẫn download sql server 2008 – Cài đặt SQL server Express 2008 R2 / Setup SQL server 2008 R2 SP2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *