Gỡ bỏ phần mềm đóng băng hướng dẫn chi tiết Deep Freeze được người dùng cài đặt vào máy tính để đóng băng ổ cứng hay chính là bảo vệ máy tính của …

Từ khóa: hướng dẫn gỡ deep freeze – (Hướng dẫn) gỡ bỏ phần mềm đóng băng Deep Freeze Standard – thành công 100%, hướng dẫn gỡ deep freeze – (Hướng dẫn) gỡ bỏ phần mềm đóng băng Deep Freeze Standard – thành công 100%, hướng dẫn gỡ deep freeze – (Hướng dẫn) gỡ bỏ phần mềm đóng băng Deep Freeze Standard – thành công 100%

Comments

  1. ly dang

    Ad ơi mình làm đúng như video hương dẫn nhưng đến đoạn Downloads thì không thấy thư mục Faronics .. thì phải làm sao giờ ?? Thank..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *