Tiểu niệm đầu là bài quyền rất quan trọng trong hệ thống các bài quyền của vịnh xuân hongkong cũng như vịnh xuân quyền nói chung, bài giới thiệu các thủ …

Từ khóa: huong dan hoc vo vinh xuan quyen – Tự học vịnh xuân quyền | Phần 2 | Ứng dụng tiểu niệm đầu (Siu Nim Tao 小念頭) trong thực chiến, huong dan hoc vo vinh xuan quyen – Tự học vịnh xuân quyền | Phần 2 | Ứng dụng tiểu niệm đầu (Siu Nim Tao 小念頭) trong thực chiến, huong dan hoc vo vinh xuan quyen – Tự học vịnh xuân quyền | Phần 2 | Ứng dụng tiểu niệm đầu (Siu Nim Tao 小念頭) trong thực chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *