Hướng dẫn các bạn trình tự các bước và cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên phần mềm HTKK khi phát hiện các sai sót. – Tổng hợp …

Từ khóa: hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt 2017 – Bài 17: Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT, hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt 2017 – Bài 17: Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT, hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt 2017 – Bài 17: Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *