Trong video này, với mỗi loại nước màu thì lượng bột gelatine mình cho vào là: 25 gr. Vd: 150 ml nước thanh long + 25 gr bột gelatine.

Từ khóa: huong dan lam keo deo – Cách làm Kẹo dẻo – nhiều màu sắc ^^, huong dan lam keo deo – Cách làm Kẹo dẻo – nhiều màu sắc ^^, huong dan lam keo deo – Cách làm Kẹo dẻo – nhiều màu sắc ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *