Để lấy Ultimate Armor: Lấy đủ các chip thông thường (Khi lấy đủ thì trong Lab nó sẽ ghi X 100%) Gom đủ 2 bộ Icarus và Hermes Armor. Chọn X đi đánh boss …

Từ khóa: huong dan megaman x8 – Hướng dẫn lấy ultimate armor megaman x8 ( Hướng dẫn ở phần mô tả phía dưới video ), huong dan megaman x8 – Hướng dẫn lấy ultimate armor megaman x8 ( Hướng dẫn ở phần mô tả phía dưới video ), huong dan megaman x8 – Hướng dẫn lấy ultimate armor megaman x8 ( Hướng dẫn ở phần mô tả phía dưới video )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *