Link app : Tên để thay đổi : ro.build.version.release Nếu các bạn thấy hay hãy …

Từ khóa: hướng dẫn nâng cấp android 4.4 – Cách thay đổi số phiên bản android từ 4.0 lên 7.0 / 8.0, hướng dẫn nâng cấp android 4.4 – Cách thay đổi số phiên bản android từ 4.0 lên 7.0 / 8.0, hướng dẫn nâng cấp android 4.4 – Cách thay đổi số phiên bản android từ 4.0 lên 7.0 / 8.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *