facebook : tải tất cả về ROM; CWM.zip; * Cập nhật cho Android …

Từ khóa: huong dan nang cap samsung galaxy y – hướng dẫn năng cấp samsung galaxy y lên android 4.4., huong dan nang cap samsung galaxy y – hướng dẫn năng cấp samsung galaxy y lên android 4.4., huong dan nang cap samsung galaxy y – hướng dẫn năng cấp samsung galaxy y lên android 4.4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *