tiếng nghe không được hay mong các bác thông cảm..! các bạn có thể làm tương tự khi ghost win.

Từ khóa: hướng dẫn nạp mbr cho ổ cứng – Huong Dan chia HDD+set active_fix MBR, hướng dẫn nạp mbr cho ổ cứng – Huong Dan chia HDD+set active_fix MBR, hướng dẫn nạp mbr cho ổ cứng – Huong Dan chia HDD+set active_fix MBR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *