Chúc các bạn sớm gõ đc siêu phẩm này nhá 🙂 1 : cổ tay phải 2 : đầu bút phải 3 : thân bút phải 4 : đầu bút trái 5 : quẹt bút 7 : thân bút trái Nếu thấy hay thì đừng …

Từ khóa: hướng dẫn pen tapping – HƯỚNG DẪN GÕ BÚT : TÚY ÂM | Beat siêu dễ dành cho người mới tập, hướng dẫn pen tapping – HƯỚNG DẪN GÕ BÚT : TÚY ÂM | Beat siêu dễ dành cho người mới tập, hướng dẫn pen tapping – HƯỚNG DẪN GÕ BÚT : TÚY ÂM | Beat siêu dễ dành cho người mới tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *