Video này chỉ là những ví dụ nho nhỏ để các bạn hiểu cách hoạt động cũng như cách áp dụng thực tế của thuộc tính media query trong responsive web design.

Từ khóa: hướng dẫn responsive web design – Học responsive qua ví dụ, hướng dẫn responsive web design – Học responsive qua ví dụ, hướng dẫn responsive web design – Học responsive qua ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *