Những mẫu câu tiếng anh nói về bản thân cho người mới bắt đầu. Mẫu câu tiếng anh thông dụng giúp bạn học cách tự giới thiệu bản thân.

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh – Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong 30 phút, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh – Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong 30 phút, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh – Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong 30 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *