Trong môi trường command line để quản lý hệ thống, bạn cần thông thạo ít nhất một text editor (trình soạn thảo). Trước đây Thủ thuật Việt Nam đã có bài viết …

Từ khóa: huong dan su dung lenh vi trong linux – Bai 2: Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux, huong dan su dung lenh vi trong linux – Bai 2: Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux, huong dan su dung lenh vi trong linux – Bai 2: Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *