Mail Merge là chức năng soạn thư hàng loạt trong Microsoft Word, được nhiều người gọi bằng thuật ngữ trộn thư. Với Mail Merge, bạn có thể tạo cùng lúc nhiều …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng mail – Hướng dẫn sử dụng Mail Merge để trộn thư và gửi email trong Word, hướng dẫn sử dụng mail – Hướng dẫn sử dụng Mail Merge để trộn thư và gửi email trong Word, hướng dẫn sử dụng mail – Hướng dẫn sử dụng Mail Merge để trộn thư và gửi email trong Word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *