Clip hướng dẫn cho học sinh lấy lại mật khẩu để truy cập xem điểm trên hệ thống smsedu của SMAS trong trường hợp không truy cập được vì quên mật khẩu …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – Hướng dẫn lấy lại mật khẩu để xem điểm trên SMSEDU của SMAS, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – Hướng dẫn lấy lại mật khẩu để xem điểm trên SMSEDU của SMAS, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – Hướng dẫn lấy lại mật khẩu để xem điểm trên SMSEDU của SMAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *