Theo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT thì GV phải có phần nhận xét, đánh giá học sinh trong bảng điểm trên hệ thống SMAS. Clip này nhằm hướng dẫn quý Thầy/ …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – HƯỚNG DẪN NHẬP NHẬN XÉT HS TRÊN SMAS NHANH CHÓNG TRONG MỘT NỐT NHẠC, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – HƯỚNG DẪN NHẬP NHẬN XÉT HS TRÊN SMAS NHANH CHÓNG TRONG MỘT NỐT NHẠC, hướng dẫn sử dụng phần mềm smas – HƯỚNG DẪN NHẬP NHẬN XÉT HS TRÊN SMAS NHANH CHÓNG TRONG MỘT NỐT NHẠC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *