Clip mô tả quá trình flash software file repair firmware cho chiếc Samsung Galaxy V G313HZ bằng tool Odin3 ver 3.10 ok, Thực hiện bởi Uprom Mobile.

Từ khóa: huong dan up rom g313 – Flash Firmware cho Samsung Galaxy V G313hz với file repair firmware bằng odin3 ver 3.10, huong dan up rom g313 – Flash Firmware cho Samsung Galaxy V G313hz với file repair firmware bằng odin3 ver 3.10, huong dan up rom g313 – Flash Firmware cho Samsung Galaxy V G313hz với file repair firmware bằng odin3 ver 3.10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *