[Video] Khai triển hình gò biên dạng tấm trên điện thoại

Ứng dụng hữu ích.
Khai triển các các biên dạng tấm trong gia công cơ khí như nón, côn, co, ngàm ống…
[Video] Khai triển hình gò biên dạng tấm trên điện thoại


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *