Hướng dẫn viên quốc tế đi đón tàu biển lần đầu cũng nhiều bối rối. Nếu canh giờ không chuẩn để xuất phát từ TP.HCM đến cảng thì rất dễ bị trễ giờ, chưa kể …

Từ khóa: kiểm tra thẻ hướng dẫn viên – Hướng Dẫn Viên Du Lịch | Nghiệp Vụ Đón Tàu Biển | VGuides Channel, kiểm tra thẻ hướng dẫn viên – Hướng Dẫn Viên Du Lịch | Nghiệp Vụ Đón Tàu Biển | VGuides Channel, kiểm tra thẻ hướng dẫn viên – Hướng Dẫn Viên Du Lịch | Nghiệp Vụ Đón Tàu Biển | VGuides Channel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *