Đừng bào giờ xem nhẹ việc đi thực tập thức tế tại doanh nghiệp. Hãy lựa chọn cho mình một đơn vị uy tin để thực tập. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn là mất.

Từ khóa: lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập – Sự thật đằng sau câu chuyện đi thực tập của sinh viên, lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập – Sự thật đằng sau câu chuyện đi thực tập của sinh viên, lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập – Sự thật đằng sau câu chuyện đi thực tập của sinh viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *