do video quay cũng hơi nặng, ko gửi trực tiếp đc nên gửi link để anh chị dễ xem. Web nâng cấp: banmai.com.vn Lưu ý: Anh chị yên tâm đây mà video nội bộ và …

Từ khóa: nâng cấp phần mềm nội bộ – Hướng dẫn bàn giao nâng cấp web: banmai.com.vn, nâng cấp phần mềm nội bộ – Hướng dẫn bàn giao nâng cấp web: banmai.com.vn, nâng cấp phần mềm nội bộ – Hướng dẫn bàn giao nâng cấp web: banmai.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *