Đây là vài cách take note mà mình lấy phát minh từ sách Sketchnote ra. Hope you enjoy it…..

Từ khóa: sketchnote hướng dẫn – Cách giúp “takenote” trông thú vị hơn. ( Sketchnote ideas ) 📒📖, sketchnote hướng dẫn – Cách giúp “takenote” trông thú vị hơn. ( Sketchnote ideas ) 📒📖, sketchnote hướng dẫn – Cách giúp “takenote” trông thú vị hơn. ( Sketchnote ideas ) 📒📖

Tham khảo:  Video huong dan giai bai tap vat ly 6 - VẬT LÝ 6 GIẢI BÀI TẬP BÀI 16 RÒNG RỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *