Ngày 12/09/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ …

Từ khóa: thông tư hướng dẫn nghị định 119 – Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử, thông tư hướng dẫn nghị định 119 – Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử, thông tư hướng dẫn nghị định 119 – Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *