Ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Xem chi tiết: …

Từ khóa: thông tư hướng dẫn nghị định 151/2017/nđ-cp – Hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản công tại các cơ quan Nhà nước, thông tư hướng dẫn nghị định 151/2017/nđ-cp – Hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản công tại các cơ quan Nhà nước, thông tư hướng dẫn nghị định 151/2017/nđ-cp – Hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản công tại các cơ quan Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *