Trường hợp nào Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trường hợp nào thực hiện ở nơi đăng ký tạm trú Xem bài viết …

Từ khóa: thông tư hướng dẫn nghị định 23 về chứng thực – Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch có bắt buộc thực hiện ở nơi thường trú, thông tư hướng dẫn nghị định 23 về chứng thực – Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch có bắt buộc thực hiện ở nơi thường trú, thông tư hướng dẫn nghị định 23 về chứng thực – Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch có bắt buộc thực hiện ở nơi thường trú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *